Prosessen

Kontaktfasen

Du sender oss en henvendelse på e-post eller ringer oss. Sammen blir vi enig om en befaring.

Tilbud og avtaleforslag

Vi lager et utleieforslag for boligen. Samtidig drøfter vi om det er behov for oppgradering før utleie.

Signering av utleieavtale

Vi går gjennom tilbudet og signerer avtalen. Nå starter arbeidet.

Fotografering og markedsføring

Våre utleieboliger blir fotografert av profesjonell fotograf før den er klar til markedsføring. Vi har egne avtaler med forskjellige selskaper som tilrettelegger for de som ønsker å flytte til Norge. Vi bruker også Finn.no og andre kanaler for markedsføring. 

Visninger og utvelgelse av leietaker

Vi arrangerer visninger og finner de best egnede leietakerne for akkurat din bolig. Vi kreditt- og referansesjekker mulige leietakere – og gir vår anbefaling. Sammen finner vi den leietakeren som passer deg perfekt. 

Signere med leietaker

Vi signerer kontrakt med leietaker, ordner depositumskonto og inn- og utflytningsprotokoll. Alt signeres elektronisk med BankID.

Innflytting og botid

Vi møter leietaker, går gjennom boligen og husordensreglene. Vi håndterer innflytningsprotokoll samt strømskifte, som gjøres digitalt. Gjennom hele leieperioden føler vi opp med leietaker og krever inn husleien til avtalt tid. Hvis det blir behov for purring, inkasso og oversendelse til namsmannen, tar vi oss av det. Ved naboklager og lignende er det vi som løser problemene.

Oppsigelse. Utflytting. Ny leietaker

Vi behandler oppsigelsen og tar oss av alle oppgavene som følger med denne: utvask, sjekklister og eventuelle skader. Vi går gjennom innflyttingsprotokollen og ser om det er avvik.
Boligleier kan sette i gang søk etter en ny leietaker for å sikre en trygg og enkel overgang. Slik kan vi sikre 100 % belegg på boligen.

Har du en eller flere boliger for utleie?